ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 135
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อเจลล้างมือ แบบขวดพร้อมหัวปั้ม ผสมแอลกฮอล์ ๗๐% ขนาด ๕๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป 6519 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (เพิ่มเติม) สำหรับเด็กนักเรียน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564