ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!