ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!