ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล(พนักงานขับรถขยะ)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล(พนักงานขับรถขยะ)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!