กองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปิดการจ่ายน้ำประปา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปิดการจ่ายน้ำประปา เพื่อทำการรื้อถอนหัวดับเพลิงและติดตั้งประตูน้ำใต้ดินบริเวณหมู่ที่ 4 จึงมีความจำเป็นจะต้องทำการปิดการจ่ายน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ 3 (ฝั่งวัดหนองโพ),หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง