กำหนดออกปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดออกปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง