ปิดจุดกลับรถ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดจุดกลับรถ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!