ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบข้าวสารกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 58 ราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองโพ โดยนายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ ,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาล ได้ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบข้าวสารกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 58 ราย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง