ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่องการรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการทำทอฟฟี่นมสด ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการทำทอฟฟี่นมสด ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!