การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

  ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองโพได้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวนั้น เทศบาลตำบลหนองโพได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้แทนจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับแจ้งว่าขณะนี้เกิดปัญหาวัคซีนขาดตลาดในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะเข้าประมาณเดือนสิงหาคม 2561

          ทั้งนี้หากผลเป็นประการใดเทศบาลตำบลหนองโพจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง และหากได้รับวัคซีนแล้วเทศบาลตำบลหนองโพจะรีบดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ สุนัข-แมว ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด ค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง