กองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปล่อยน้ำไล่ตะกอนในท่อเมนต์ประปา เดือน พฤศจิกายน 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปล่อยน้ำไล่ตะกอนในท่อเมนต์ประปา เดือน พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง