ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!