เรื่อง ขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยการเลือกซื้อน้ำดื่มที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด การผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด เพื่อลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยการเลือกซื้อน้ำดื่มที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด การผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด เพื่อลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง