ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ(การทำขนมถ้วยตะไล)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ(การทำขนมถ้วยตะไล)ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง