กองการประปา เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปล่อยน้ำไล่ตะกอนในท่อเมนต์ประปา เดือน มิถุนายน 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหนองโพ จะทำการปล่อยน้ำไล่ตะกอนในท่อเมนต์ประปา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดแก้ปัญหาน้ำประปามีตะกอน และเพื่อป้องกันปัญหาท่อเมนต์ประปาอุดตันในระยะยาว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง