โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ(การทำขนมถ้วยตะไล)ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ(การทำขนมถ้วยตะไล)ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2561 
ณ เทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง