การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองโพ เล็งถึงความสำคัญของวัยรุ่นที่ควรได้รับบริการข้อมูลข่าวสารและความรู้รวมทั้งให้คำปรีกษาแก่วัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อให้รู้วิธีการป้องกันและควบคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี หรือ โทร 1663 สายด่วยปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง