เทศบาลตำบลหนองโพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพและอสม. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสารปนเปื้อน และตรวจสอบการจำหน่ายครีมอันตรายที่ตลาดนัดเปิดท้ายหนองโพ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง