ท่านนายกพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ มอบเก้าอี้สุขาพาสุข กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ท่านนายกพีรณัฐ  มารศรี  นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ได้รับมอบเก้าอี้สุขาพาสุข จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราบุรี และดำเนินการมอบส่งต่อกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง