ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายจากบ้าน นายชวัสรัฏฐ์ เกสรจิราสิริ ถึง ศาลา อ.ส.ม. หมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง