เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการยื่นซองเสนอราคา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยการยื่นซองเสนอราคา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง