สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2561