ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 ราชบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 ราชบุรี