ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อให้มีที่แปรงฟันที่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง