ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง