ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จากบ้านป้าเหม่ง ถึงคลองท่อม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง