ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563