ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564(รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564-2/2564)

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564(รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564-2/2564)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง