สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

พนักงานขับรถดับเพลิง

ประเสริฐ บุญแสงเงิน