วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประวัติวัดหนองโพ

 

 

วัดหนองโพ ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปรากฏตามทะเบียนตั้งวัดที่กรมศาสนาว่า ขอตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2349 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน เป็นวัดเก่า มีอายุเกือบ 200 ปี โดยได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างวัดจาก

 1. นายหนู ปัญญาสาร
 2. นางพ้ง ตั้งโหว
 3. นายไหม ปัญญาสาร
 4. นายโถ แก้วทอง
 5. นายโหมด แก้วทอง
 6. นางหลอด แผงสุข

วัดหนองโพ เดิมชื่อ วัดหนองแขม คนรุ่นเก่าเล่าขานกันต่อมาว่า ทำเลที่ตั้งวัดอยู่ชายทุ่งนาใกล้หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีป่าแขมขึ้นหนาแน่น เมื่อตั้งวัดเสร็จแล้วจึงเรียกว่า "วัดหนองแขม" ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนี้ได้ตื้นเขิน แปรสภาพเป็นท้องนาไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ.2489 ได้รับอนุญาตจากทางราชการเปลี่ยนชื่อจาก "วัดหนองแขม" เป็น "วัดหนองโพ" ให้สอดคล้องกับชื่อของตำบลที่ตั้งวัด และวัดหนองโพ เป็นวัดเดียวในตำบลหนองโพ

อุโบสถหลังแรกที่มีมาคู่กับวัด เป็นอุโบสถก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็ก ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด และใคร่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ได้ชำรุดปรักหักพังไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ.2470 พระครูโชคชัย ธมมโชโต เจ้าอาวาส ได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ สิ้นค่าก่อสร้าง 15,000 บาทเศษ ทำการผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2475 พระภิกษุได้ประกอบสังฆกรรมตลอดมา เป็นเวลา 35 ปีเศษ อุโบสถจึงได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมชาติ เป็นต้นว่า หลังคารั่ว ไม้เครื่องบนผุ ฝาผนังเริ่มมีรอยร้าว

ต่อมาในปี พ.ศ.2529 พระครูพิพิธศาสนกิจ เจ้าอาวาส ได้หารือกับคณะกรรมการวัดและญาติโยม เห็นว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเสียหายมากขึ้น จึงได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมสร้างให้อยู่ในสภาพที่ถาวรมั่นคงเหมือนก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง จนสำเร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้าง 5,000,000 บาทเศษ อุโบสถหลังนี้ กว้าง 8.70 เมตร ยาว 17.50 เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2533 พระประธานประจำอุโบสถนั้น เป็นพระประธานองค์เดิมที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2475 และได้ปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

การปกครองวัดหนองโพ วัดหนองโพมีเจ้าอาวาสปกครองเท่าที่คนเฒ่าคนแก่จำได้มี ดังนี้

 1. พระอธิการบุญ
 2. พระอธิการอู่ด
 3. พระอธิการฉุย
 4. พระอธิการอ้น
 5. พระอธิการปุย
 6. พระอธิการเกิด
 7. พระครูโชคชัย ธมมโชโต
 8. พระมหาพิศาล
 9. พระอธิการมนัส
 10. พระมหาบุญเสริม
 11. พระครูพิพิธศาสนกิจ
 12. พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ (องค์ปัจจุบัน)
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง