โชคดีฟาร์มไส้เดือน

กลุ่มโชคดีฟาร์มไส้เดือน

 

 

 

กลุ่มโชคดีฟาร์มไส้เดือน จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน, พ่อแม่พันธุ์ไส้เดือนแอฟริกา,อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือน, สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือน ติดต่อสอบถาม 08-6393-6542

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง