ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ หมู่ที่3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ : 032-389569 โทรสาร : 032-389334
E-mail : admin@nongpo.go.th, saraban@nongpo.go.th


GPS : 13.742774, 99.916123