ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กค 4973 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1396 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างตรวจเช็ค รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 โดยตรวจเช็คและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2564