ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อสารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุงลาย (เดลต้าเมทริน1%) และทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (เทมีฟอส๑%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองโพ ในวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2563
ซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 4 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ตุลาคม 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2563
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ตุลาคม 2563