ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (เพิ่มเติม) สำหรับเด็กนักเรียน 15 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายคู่ขนานเพชรเกษม (ไหล่ถนน) ช่วงจากสถานีบริการนำ้มัน ปตท.ถึง คลองท่อม่วง ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 2,3,4,9 ต.หนองโพ จำนวน 12 จุด หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 195 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายวัชพืชและดินเลนทิ้ง จำนวน ปริมาตร 2,100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564