ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4178 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0015 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564