ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำ ของระบบกรองน้ำโรงสูบน้ำประปาหมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
ซื้อถังขยะทั่วไป ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ สีนำ้เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช. ที เพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ในช่วงปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2564
ซื้อเจลล้างมือ ผสมแอลกฮอล์ ขนาด ๕๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - ๒๙๕๗ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ธันวาคม 2563