ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๓๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2563
ซื้อสมอบก เหล็กข้ออ้อย ขนาด 6 หุน สูง 1.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2563