ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 139
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เดือน)30 กันยายน 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 256530 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อเจลล้างมือ แบบขวดพร้อมหัวปั้ม ผสมแอลกฮอล์ ๗๐% ขนาด ๕๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป 6519 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564