สุดยอดแนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ กว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี 2561

ผู้เขียน หัวข้อ: สุดยอดแนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ กว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี 2561  (อ่าน 5 ครั้ง)

jeerapunsanook

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 14811
    • ดูรายละเอียด
สุดยอดแนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ กว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2889

สุดยอดแนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ กว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า 375 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานทางราชการ
 
1. ความรู้ทางด้านวิชาการทางการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การคลัง และการพัสดุ
 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายเเพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายพิจารณาความเเพ่ง
 
ความรู้ ความเข้าใจในกิจของกรมการปกครอง
 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกิจการของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
6. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
7. ความรู้เกี่ยวกับงานกรมการปกครอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน งานอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการและงานอื่นๆที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
8. ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครองและการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)