การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ 2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปี 2565