ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ


หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


เบอร์โทรศัพท์ : 032-389569 โทรสาร : 032-389334


email : [email protected]


งานรับส่งหนังสือ : [email protected]