เทศบาลตำบลหนองโพ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4

17 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ พร้อมคณะบริหาร,ประธานสภาเทศบาลฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.75+000 - กม.75+975
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!